מלכר

מידע למקבל

אישור ניכוי מס במקור ואישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים נכון ליום 01/06/2010

 

 

פרטים מזהים 

 

מזהה שם תיק מע'ם  תיק מ'ה   
580374890   עמותה לסיעוד אורולוגי 580374890  

 

 

שיעורי הניכוי 

 

שרותים נכסים תוצרת חקלאית עמלת ביטוח סוגי שכר מסוימים ריבית ושוק ההון
פטור מלא      פטור מלא  פטור מלא 

 

תוקף האישורים 

 

אישור ניהול ספרים תוקף האישורים 
  תאריך התחלה  תאריך סיום     
יש 01.01.10 31.03.11    

anova בניית אתרים