התחברות - חברי העמותה

ציטוט הרב קוק

עמותת הסיעוד האורולוגי מונה כיום 180 עמיתים המקבלים
מהעמותה סטטוס מקצועי ערכים וכללי שמירה על אתיקה מקצועית
בגישת הטיפול.

העמותה פועלת להקניית ידע עדכני הנרכש באמצעות כנסים וימי עיון.
בנוסף העמותה מארגנת פעולות ייחודיות ללימוד תכנים מקצועיים
תוך שימת דגש לצורך  בהתחדשות אנרגתית לחברותיה באמצעות
ייזום מפגשים ואירועים המשלבים חוויה ולימוד משותף

באתר זה מרוכזות עבודות וידע מקצועי נרחב, בתחום האורולוגיה.
חלק מהעבודות המוצגות באתר, זכו בפרסים, עבודות אחרות מייצגות את פסגת הטכנולוגיה
בתחום הסיעודי.

באם הינך נמצא בעיצומה של עבודת מחקר/כל עבודה אחרת בתחום, מצגות אלו יכולות לסייע לך
לקבל כלים והכוונה, להכנת המצגת המצטיינת הבאה.

הצפייה והזכות ואו להשתמש ואו להוריד את המידע מהאתר הינה זכותם הבלעדית של החברים בעמותה.

anova בניית אתרים