חזון

ציטוט הרב קוק

כוחנו ומעמדנו המקצועי גלום בהבנה כי אל לנו לשקוט על שמרנו.

העמותה חרטה על דגלה  להיות גוף בעל כוח מקצועי

מאחד ומניע המתווה  ערכים של מצוינות ואתיקה מקצועית

שתפקידו לשמר ולשפר את בריאותו של החולה האורולוגי

ולקדם ב"תנועה מתמדת" את איכות הטיפול בו ובמשפחתו .

 

חזון זה  יתאפשר תוך פעילות רב ממדית המשלבת מספר עולמות:

חלוקת ידע ושיתוף בבמה מקצועית יחד עם רופאים במפגשים קליניים בבתי חולים .

מעורבות ושיתוף במחקרים קליניים החושפים חידושים בגישות ובטכנולוגיות חדישות  .

העשרה ורכישת ידע אישי עדכני בהשתלמויות מקצועיות .

קשר עם גופים ועמותות מהתחום בחו"ל.

שיתוף והעצמה הדדית במסגרת העמותה.

ייזום , כתיבה ופרסום של עבודות בתחום המקצועי .

anova בניית אתרים